Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt
2. 2019.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
3. 2019.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
4. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
5. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
6. 2018.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
7. 2018.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
8. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
9. 2017.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
10. 2017.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
11. 2016.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas