Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
2. 2020.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
3. 2019.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
4. 2019.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
5. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
6. 2018.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
7. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
8. 2018.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
9. 2017.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
10. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
11. 2017.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
12. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
13. 2016.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
14. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
15. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
16. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
17. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
18. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
19. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
20. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
21. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
22. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
23. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
24. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
25. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
26. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
27. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
28. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
29. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
30. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
31. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
32. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
33. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
34. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
35. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
36. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
38. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
39. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
40. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
41. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
42. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
43. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
44. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
45. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
46. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
47. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
48. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
49. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
50. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
51. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika