Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp KokMet
2. 2020.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp KokMet Lekcijas
3. 2020.pavasara G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp KokMet Lekcijas
4. 2019.pavasara G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp KokMet Lekcijas