Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
2. 2020.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
3. 2020.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
4. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
5. 2019.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
6. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
7. 2018.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
8. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
9. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
10. 2017.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
11. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
12. 2016.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
13. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
14. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
15. 2014.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
16. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
17. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
18. 2013.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
19. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
20. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
21. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
22. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
23. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
24. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
25. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
26. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
27. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika