Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bt
2. 2019.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
3. 2019.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1 Bt Lekcijas
4. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
5. 2019.pavasara G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bt Lekcijas
6. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
7. 2018.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
8. 2018.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1 Bt Lekcijas
9. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
10. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
11. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
12. 2017.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
13. 2017.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bt
14. 2017.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bt
15. 2017.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1 Bt Lekcijas
16. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
17. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
18. 2016.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
19. 2016.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bt Lekcijas
20. 2016.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1 Bt Lekcijas
21. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
22. 2016.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
23. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
24. 2015.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
25. 2015.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bt Lekcijas
26. 2015.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1 Bt Lekcijas
27. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
28. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
29. 2015.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn
30. 2014.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
31. 2014.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
32. 2014.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
33. 2014.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
34. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
35. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
36. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
37. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
38. 2013.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
39. 2013.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
40. 2013.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
41. 2013.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
42. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
43. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
44. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
45. 2012.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
46. 2012.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
47. 2012.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
48. 2012.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
49. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
50. 2011.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
51. 2011.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
52. 2011.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
53. 2011.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
54. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
55. 2010.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
56. 2010.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
57. 2010.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika