Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
2. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
3. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
4. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
5. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
6. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
7. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
8. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
9. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
10. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
11. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
12. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
13. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika