Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 6 Bp Darz
2. 2020.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Darz
3. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
4. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 6 Bp Darz
5. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
6. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
7. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
8. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
9. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
10. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
11. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Darz
12. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Darz
13. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
14. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
15. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
16. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika