Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
2. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
3. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
4. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
5. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
6. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
7. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
8. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 8 Bp Lopk
9. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
10. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
11. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
12. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
13. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
14. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
15. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
16. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
17. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
18. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika