Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
2. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
3. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
4. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
5. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
6. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
7. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
8. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
9. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
10. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 8 Bp Lopk
11. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
12. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
13. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
14. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
15. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
16. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lopk
17. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lopk
18. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
19. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
20. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika