Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop Lekcijas
2. 2020.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop Lekcijas
3. 2019.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop Lekcijas
4. 2018.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop Lekcijas
5. 2017.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop Lekcijas
6. 2016.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 3 B Lopk
7. 2016.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop
8. 2015.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 3 B Lopk
9. 2015.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop
10. 2014.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
11. 2014.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika
12. 2013.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
13. 2013.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika
14. 2012.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
15. 2012.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika
16. 2011.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
17. 2011.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika