Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2017.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop Lekcijas
2. 2016.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lop