Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lauk,Dārz Lekcijas
2. 2018.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lauk,Dārz Lekcijas
3. 2017.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Lauk,Dārz Lekcijas
4. 2016.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Dārz
5. 2015.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3 B Dārz
6. 2014.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
7. 2014.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika
8. 2013.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
9. 2013.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika
10. 2012.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
11. 2012.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika
12. 2011.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika