Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2017.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
2. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lauk Lekcijas
3. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lauk Lekcijas
4. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lauk Lekcijas
5. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
6. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
7. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
8. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
9. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
10. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
11. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika