Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
2. 2024.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
3. 2024.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
4. 2024.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
5. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
6. 2023.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
7. 2023.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
8. 2023.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
9. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
10. 2022.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
11. 2022.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
12. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
13. 2021.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
14. 2021.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
15. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
16. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
17. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
18. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C