Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2015.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
2. 2014.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
3. 2013.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
4. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika