Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2025.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A
2. 2024.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
3. 2023.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
4. 2022.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
5. 2021.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
6. 2020.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
7. 2019.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
8. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
9. 2018.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
10. 2017.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
11. 2016.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5 4 A Lekcijas
12. 2016.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
13. 2015.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5 A Lekcijas
14. 2014.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
15. 2014.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
16. 2014.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
17. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
18. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
19. 2013.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
20. 2013.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
21. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
22. 2012.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
23. 2012.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
24. 2011.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
25. 2011.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
26. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
27. 2010.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
28. 2010.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika