Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2016.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
2. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
3. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 5 Bp Darz,Lauk Lekcijas
4. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Darz,Lauk Lekcijas
5. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
6. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
7. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
8. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
9. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
10. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
11. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
12. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
13. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
14. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
15. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika
16. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
17. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
18. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
19. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
20. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
21. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika
22. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
23. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
24. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika
25. 2011.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika
26. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika
27. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
28. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
29. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika
30. 2010.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika
31. 2010.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika