Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A
2. 2019.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
3. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
4. 2018.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
5. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
6. 2017.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas