Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2017.pavasara G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
2. 2016.pavasara G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas