Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne
2. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne
3. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
4. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
5. 2018.rudens G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
6. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
7. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
8. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
9. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
10. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
11. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
12. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
13. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
14. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
15. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
16. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
17. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
18. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
19. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
20. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
21. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
22. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
23. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
24. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika