Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
2. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
3. 2019.rudens G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika
4. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
5. 2019.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
6. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
7. 2018.rudens G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
8. 2018.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
9. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
10. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
11. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
12. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
13. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp Uzne Lekcijas
14. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
15. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
16. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Uzne Lekcijas
17. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
18. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
19. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
20. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
21. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
22. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
23. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
24. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
25. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
26. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika