Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
2. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika Bp
3. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
4. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp
5. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
6. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
7. 2014.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
8. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
9. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
10. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
11. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
12. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
13. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
14. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
15. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
16. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
17. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
18. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
19. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
20. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
21. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
22. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
23. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
24. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
25. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
26. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
27. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
28. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika