Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5 A Lekcijas
2. 2019.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
3. 2018.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5 A Lekcijas
4. 2018.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
5. 2017.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5 A Lekcijas
6. 2017.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
7. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5 A Lekcijas
8. 2016.rudens G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
9. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5 A Lekcijas
10. 2014.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika
11. 2013.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika
12. 2012.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika
13. 2011.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika
14. 2010.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika