Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 2 A Lekcijas
2. 2019.pavasara G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 2 A Lekcijas
3. 2018.pavasara G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 2 A Lekcijas