Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 2 A
2. 2020.pavasara G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 2 A Lekcijas
3. 2019.pavasara G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 2 A Lekcijas
4. 2018.pavasara G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 2 A Lekcijas