Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2023.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B Fingr Lekcijas
2. 2022.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B Fingr Lekcijas
3. 2021.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B Fingr Lekcijas
4. 2020.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B Fingr Lekcijas
5. 2019.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B Fingr Lekcijas
6. 2018.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B Fingr Lekcijas
7. 2017.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B FiKr,Uzn Lekcijas
8. 2016.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B FiKr,Uzn Lekcijas
9. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
10. 2015.rudens G0108 Ekonomika(Maģistra) Pilna laika 3 B Uzn,FiKr Lekcijas