Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2023.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
2. 2022.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
3. 2021.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7 B RegAP
4. 2021.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
5. 2020.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7 B RegAP
6. 2020.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
7. 2019.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
8. 2019.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
9. 2018.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
10. 2018.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
11. 2017.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
12. 2017.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
13. 2016.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7 B RegAP
14. 2016.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
15. 2015.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
16. 2015.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
17. 2014.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika
18. 2014.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika
19. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
20. 2013.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika
21. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika
22. 2012.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika
23. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika
24. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika
25. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika
26. 2011.pavasara G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika
27. 2010.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Nepilna laika
28. 2010.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika