Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2025.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp
2. 2024.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp
3. 2024.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
4. 2023.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
5. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
6. 2022.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
7. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
8. 2021.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
9. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
10. 2020.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
11. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
12. 2019.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
13. 2019.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
14. 2018.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
15. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
16. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
17. 2017.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
18. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
19. 2016.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
20. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
21. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bp Lekcijas
22. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
23. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
24. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika