Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp
2. 2020.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
3. 2018.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
4. 2017.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
5. 2016.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
6. 2015.rudens G0904 Programmēšana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
7. 2014.rudens G0904 Programmēšana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp
8. 2014.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika
9. 2013.rudens G0904 Programmēšana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
10. 2013.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika