Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
2. 2012.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
3. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
4. 2011.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
5. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika