Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
2. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas