Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat
2. 2019.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
3. 2018.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
4. 2017.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat
5. 2017.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
6. 2016.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
7. 2016.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat
8. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat
9. 2015.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
10. 2014.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
11. 2014.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
12. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
13. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
14. 2013.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
15. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
16. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
17. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
18. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
19. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
20. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika