Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
2. 2018.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
3. 2017.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat
4. 2017.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
5. 2016.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat
6. 2016.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Informat Lekcijas
7. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Informat
8. 2015.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
9. 2014.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
10. 2014.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
11. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
12. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
13. 2013.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
14. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
15. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
16. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
17. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
18. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
19. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika