Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2023.pavasara G0518 Darba aizsardzība un drošība(Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
2. 2022.pavasara G0518 Darba aizsardzība un drošība(Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
3. 2021.pavasara G0518 Darba aizsardzība un drošība(Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
4. 2020.pavasara G0518 Darba aizsardzība un drošība(Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
5. 2019.pavasara G0518 Darba aizsardzība un drošība(Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
6. 2018.pavasara G0518 Darba aizsardzība un drošība(Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
7. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
8. 2017.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
9. 2016.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
10. 2015.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika
11. 2014.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika
12. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
13. 2013.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika
14. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
15. 2012.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika
16. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
17. 2011.pavasara G0517 Darba aizsardzība un drošība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Nepilna laika
18. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika