Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
2. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
3. 2019.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
4. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
5. 2018.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
6. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
7. 2017.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn
8. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
9. 2017.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
10. 2016.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
11. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
12. 2016.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas