Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
2. 2023.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
3. 2022.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
4. 2022.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
5. 2021.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
6. 2020.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
7. 2019.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
8. 2018.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
9. 2017.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A
10. 2016.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2 A