Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2016.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A
2. 2015.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
3. 2014.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
4. 2013.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
5. 2012.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
6. 2011.pavasara G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika