Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 7 A
2. 2019.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 7 A
3. 2018.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 7 A
4. 2017.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 7 A