Kursa kods BūvZ3082

Kredītpunkti 1.50

Būvju telpiskā projektēšana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Datorprogrammas Revit Structure lietošana būvju projektēšanā. Programmas darba vide un iespējas. Būves daļu modelēšana - sienas, pamati, kolonnas, sijas, grīdas, pārsegumi, kāpnes, jumts. Datorvizualizāciju veidošana. Dažāda veida failu (jpg, dwg, pdf u.c.) savietojamība ar programmu Revit Structure.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datorprogrammas Revit Structure iespējas un darba vide.
2 Piesaistes asis un sienu modelēšana.
3 Pamatu modelēšana
4 Kolonnu un stabveida pamatu modelēšana
5 Grīdas izveide un tās vertikālā piesaiste
6 Grīdas konstrukcijas rediģēšana un savstāvdaļu uzdošana.
7 Logu galerijas izmantošana, logu piesaiste sienām
8 Durvju galerijas izmantošana, durvju piesaiste sienām
9 Kāpņu veidi un modelēšana.
10 Margas gar kāpnēm un terasēm.
11 Pārseguma un pārseguma siju izveide.
12 Atvērumi pārsegumos, pārsegumu kontūras un slāņu rediģēšana.
13 Standart jumta modelēšanas iespējas.
14 Nestandarta jumti, dzegas, jumta logi, jumtu savienošana.
15 Datorvizualizācijas veidošana.
16 Dažāda veida failu (jpg, dwg, pdf u.c.) savietojamība ar programmu Revit Structure.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Jāizstrādā un jāaizstāv individuālais darbs.

Papildliteratūra

1. http://images.autodesk.com/adsk/files/helpstructureenu1.pdf
2. http://revit.downloads.autodesk.com/download/Structure4/RST4GettingStarted.pdf
3. http://en.wikibooks.org/wiki/Revit_Users_Manual

Piezīmes

Kurss ietverts VBF Būvzinātnes bakalaura studiju programmas un Būvniecības profesionālās studiju programmas izvēles daļā.