?  2024.rudens Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
LBTU 2024.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika Nepilna laika
Doktorantūras skola
  G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora 2-sem.  
  G0208 Lauksaimniecība Doktora 2-sem.  
  G0321 Būvzinātne Doktora 2-sem.  
  G0407 Lauksaimniecības inženierzinātne Doktora 2-sem.  
  G0607 Pārtikas zinātne Doktora 2-sem.  
  G0906 Informācijas tehnoloģijas Doktora 2-sem.  
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  G0105 Ekonomika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0108 Ekonomika Maģistra 2-sem.  
  G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi] Profesionālā maģistra 2-sem.  
  G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi] Profesionālā maģistra 2-sem.  
  G0416 Cilvēkresursu vadība Profesionālā maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra 2-sem.  
  G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālā maģistra 2-sem.  
  G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.] Profesionālā maģistra 2-sem.  
  G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
  G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra 2-sem.  
  G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0419 Dizains un amatniecība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0903 Datorvadība un datorzinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  G0207 Lauksaimniecība Maģistra 2-sem.  
  G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0216 Ilgtspējīga lauksaimniecība Bakalaura 6-sem.  
  G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Pirmā cikla profesionālā 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0606 Pārtikas zinātne Maģistra 2-sem.  
  G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 8-sem.
  G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
Meža un vides zinātņu fakultāte
  G0326 Būvniecība Īsā cikla profesionālā   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 6-sem. 10-sem.
  G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  G0332 Ainavu arhitektūra un plānošana Profesionālā maģistra 1-sem.  
  G0333 Ainavu arhitektūra un plānošana [2 gadi] Profesionālā maģistra 1-sem. 3-sem.  
  G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 4-sem.
  G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte Maģistra 2-sem.  
  G0506 Mežzinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  G0507 Mežinženieris Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0508 Kokapstrāde Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  G0514 Koksnes materiāli un tehnoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0518 Darba aizsardzība un drošība Profesionālā maģistra   4-sem.
  G0519 Mežzinātne Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  G0520 Ilgtspējīga mežsaimniecība Bakalaura 4-sem. 6-sem.  
Veterinārmedicīnas fakultāte
  G0703 Veterinārmedicīna Otrā cikla profesionālā 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.