Kursa kods Vete6039

Kredītpunkti 1

Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības2012824/02/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Kovaļčuka

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Klīniskās farmakoterapija ir viens no speciālajiem studiju kursiem veterinārārsta sagatavošanas procesā. Studiju uzdevumi ir veicināt pareizu zāļu izvēles taktiku dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē; izprast zāļu kombināciju pamatprincipus, zāļu brakusreakcijas un to izziņošanas kārtību, kā arī orientēties veterināro zāļu reģistrā.

Rezultāti

Klīniskās farmakoterapijas studiju mērķis ir apgūt: zāļu izvēles pamatprincipus dažādu slimību ārstēšanā; apgūt zāļu kombinētas lietošanas (mijiedarbība) farmakoloģiskos (in vitro, in vivo) un toksikoloģiskos aspektus; apgūt informāciju par jaunākajām veterinārajām zālēm nacionālas reģistrācijas procedūrā, savstarpējās atzīšanas procedūrā, centralizētās reģistrācijas procedūrā un par ģenēriski reģistrētajām veterinārajām zālēm. Apgūstot šo kursu studentiem tiks papildinātas zināšanas zāļu lietošanas klīniskajos aspektos.

Kursa plāns

1 Ievads. Klīniskās fakrakoterapijas pamati.
2 Antiseptiskie līdzekļi; pretprotozoju līdzekļi; pretsēnīšu līdzekļi; antibakteriālie līdzekļi, to racionālas kombinēšana
3 Glikokortikosteroīdi un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, indikācijas, blaknes.
4 Zāļu izvēles nosacījumi acu, ausu un ādas slimību ārstēšanā.
5 Zāļu izvēles nosacījumi aknu un urīnizvadceļu slimību ārstēšanā.
6 Zāļu izvēles vadlīnijas grūsnu, laktējošu dzīvnieku, jaunu un vecu dzīvnieku ārstēšanā.
7 Pretinvāziju, pretparazitāru līdzekļu farmakoloģija, to lietošana un racionāla kombinēšana
8 Gremošanas orgānus ietekmējošie līdzekļi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kolokvijs ar atzīmi kā pamatojums ieskaitei.

Mācību pamatliteratūra

1. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. 4. izdevums. Rīga: ZIC, 2011. 896 lpp. (ISBN: 9978-9984-854-20-5).
2. Veterinary Drug Handbook. Edited by D. C. Plumb. USA: Pharma Vet. Publishing, 1991. 688 p.

Papildliteratūra

1. H. Hsu W.H. Handbook of Veterinary Pharmacology. USA: Wiley-Blackwell, 2008. 550 p.
2. Boothe D.M. Clinical Pharmacology&Therapeutics. USA: Elsevier, USA 2001. 1335 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. PubMed datu bāze. Pieejams: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Wiley. ISSN: 1365-2885 žurnāls pieejams datubāzē “Wiley Online Library” LLU Fund. bibliotēkā un LLU IS ar parolēm. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2885