Kursa kods Vete6034

Kredītpunkti 2

Ķirurģija, reprodukcija

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna04/03/2015Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vita Antāne

Veterinārmedicīnas doktors

author doc.

Oskars Kozinda

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligāts Valsts eksāmensotrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studentam jāsagatavo informācija par valsts eksāmenā ietvertajām tēmām, kas tiek pārbaudīts valsts eksāmenā: testa jautājumu veidā un teorētiski aprakstīta klīniskā gadījuma mutiskā analīzē. Eksāmena laikā tiek pārbaudīts studentu teorētiskās sagatavotības līmenis un spēja savas zināšanas izmantot, domājot par dzīvnieku kā vienotu organismu, konkrētu ķirurģisko un ginekoloģisko slimību ārstēšanā un profilaksē.

Rezultāti

• Zināšanas par dažādām dzīvnieku ķirurģiskām slimībām, sievišķās un vīrišķās kārtas dzīvnieku dzimumorgānu neirohumorālo regulāciju, apaugļošanos, grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisēm;
• prasmes veikt dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu; noteikt slimību simptomus, diagnozes uzstādīšanu, patoloģisko procesu izskaidrošanu un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu, kā arī identificēt un izskaidrot patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas darbībā;
• kompetence novērtēt un rast risinājumu dažādu ķirurģisko slimību ārstēšanā, profilaktisko pasākumu veikšanā, novērtēt un atrisināt dzīvnieku neauglības problēmas.

Kursa plāns

1 Vispārīgās nostādnes valsts eksāmenam.
2 Pārskata lekcijas "Sagatavošanās operācijai, šujamie materiāli, dzīvnieku fiksācija. Mīksto audu ķirurģija"
3 Pārskata lekcijas "Biežāk sastopamās ortopēdiskās slimības mazajiem dzīvniekiem,lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem"
4 Pārskata lekcijas "Dzimumcikls,tā neirohumorālā regulācija.Hormonālo preparātu pielietošana dzemdniecībā un ginekoloģijā
5 Pārskata lekcijas "Apaugļošanās. Embrija, augļa un tā segu attīstība, dzemdības"
6 Pārskata lekcijas "Peripartālais periods. Grūsno dzīvnieku slimības. Pēcdzemdību periods un tā slimības."
7 Pārskata lekcijas "Lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģija. Neauglība. Mastīti."
8 Pārskata lekcijas "Androloģija un mākslīgā apsēklošana"
9 Pārskata lekcijas "Mazo dzīvnieku, lauksaimniecības dzīvnieku un zirgu anestēzija"
10 Pārskata lekcijas "Galvas un kakla apvidus ķirurģiskās slimības lauksaimniecības dzīvniekiem"
11 Pārskata lekcijas "Vēdera apvidus ķirurģiskās slimības mazajiem dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem"
12 Pārskata lekcijas "Klibums,krustu un gūžu apvidus ķirurģ.slimības mazajiem dzīvn.,lauksaimn.dzīvniekiem un zirgiem"
13 Pārskata lekcijas "Kaulu lūzumu diagnostika un ārstēšana, t.sk., osteosintēzes metodes"
14 Pārskata lekcijas "Rentgenogrāfiskā diagnostika, sonogrāfiskā, endoskopiskā un CT izmeklēšana"
15 Pārskata lekcijas "Jaunveidojumu diagnostika un ārstēšana mazajiem dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem"
16 Eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ne mazāk kā 60% pareizu atbilžu testā un sekmīgi atbildētai situācijas analīzei. Valsts eksāmens novērtēts ar atzīmi 10 baļļu skalā vadoties pēc testa un situācijas analīzes rezultāta vērtējuma.

Mācību pamatliteratūra

1. Fossum T. Small Animal Surgery. St. Louis, Missouri: Elsevier/Mosby, 2013. 1619 p.
2. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp.
3. Dzenīte A., Jonins V. Govju mākslīgā apsēklošana.Rīga: Avots, 1989.147 lpp.
4. Fubini S.L., Ducharme N.G. Farm Animal Surgery. St. Louis: W.B.Saunders Company, 2004. 607 p.

Papildliteratūra

1. Slatter D. Textbook of Small animal Surgery. Edited by Douglas H. Slatter. Philadelphia etc.: Saunders, 1993. Vol. I - II. 2718 p.
2. Arthur G.H.,Noakes D.E.,Pearson H.,Parkinson T.J.Veterinary Reproduction and Obstetrics. WB Saunders Company Limited, 1996. 726 p.
3. Greenough P.R., Weaver D.A. Lameness in Cattle. Therd Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997. 336 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2011, USA : American Medical Assoc.,ISSN 0003-1488
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011, USA: Veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903.
3. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2011, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.