Kursa kods Vete4115

Kredītpunkti 3

Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaParazitoloģija60243617/02/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Biol1016, Dzīvnieku bioloģija un ekoloģija I

Biol1017, Dzīvnieku bioloģija un ekoloģija II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete3040, Speciālā patoloģija I

Vete3041, Speciālā patoloģija II

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju priekšmets, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīves veidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Rezultāti

• Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā;
• Prasme - rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā;
analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm;
pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi;
• Kompetence - prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulinieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos.

Kursa plāns

1 Helmintoloģija, zooloģiskā sistemātika.
2 Trematodozes.
3 Cestodozes.
4 Imaginālās cestodozes.
5 Larvālās cestodozes.
6 Cestodozes zoonozes.
7 Nematodozes.
8 Rabditiozes.
9 Strongilidozes: gremošanas sistēmas.
10 Strongilidozes:elpošanas sistēmas.
11 Askaridozes.
12 Oksiurozes.
13 Filariozes, spiruratozes.
14 Trihurozes, trihineloze.
15 Akantocefalidozes.
16 Nematodozes zoonozes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem kolokvijiem un eksāmenam.

Mācību pamatliteratūra

1. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.
2. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības. Rokasgrāmata. Autorkolektīvs, 2006. 1008 lpp.
3. Zajac A.M., Conboy G.A. Veterinary clinical parasitology. 8th edition. Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell. 2012. 368 p.

Papildliteratūra

1. Plumb D. C. Plumb's Veterinary Drug Handbook. Sixth edition. Ames, Iowa: Blackwell Publishing Professional. 2008. 1485 p.
2. Hendrix C.M. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians. 3rd Edition. St. Louis, Missouri: Mosby/Elsevier, 2006. 285 p.
3. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. Blackwell publishing, 2007. 874 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinary Parasitology. ISSN 0304-4017
2. The Veterinary Journal. 1090-0233
3. Acta Agriculture Scandinavica. ISSN 1651-1913