Kursa kods Vete4113

Kredītpunkti 3

Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija60164402/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Agris Ilgažs

Veterinārmedicīnas doktors

author prof.

Arnis Mugurēvičs

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4102, Farmakoloģija

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”, 6.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās.

Kursa anotācija

Operatīvā ķirurģija pēta vispārīgās ķirurģijas pamatprincipus, ķirurģiskās iejaukšanās likumus un paņēmienus, lai atjaunotu slimo dzīvnieku produktivitāti un darba spējas, vai arī palielinātu veselo dzīvnieku produktivitāti. Operatīvās ķirurģijas priekšmetā apskata tādus jautājumus kā: ķirurģiskās infekcijas profilakse, ķirurģiskā darba pamati, dzīvnieku fiksēšana, narkoze, injekciju elementi, traumas un traumatismu. Topogrāfiskās anatomijas nodarbībās jāprot identificēt, kā arī noteikt kaulu, saistaudu, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojums attiecīgajā apvidū.

Rezultāti

• Zināšanas par ķirurģisko slimību diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas iespējām. Kā arī zināšanas par dažādu sugu mājdzīvnieku ķermeņa apvidiem, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojumu;
• Būs prakstiskās iemaņas kas saistītas ar ķirurģisko manipulāciju veikšanu. Praktiski noteikt konkrētu muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu lokalizāciju mājdzīvnieku ķermeņos;
• Būs kompetenti par profilaktiskajiem pasākumiem lai novērstu ķirurģisko slimību un komplikāciju attīstību. Spēs izvērtēt orgānu topogrāfijas atbilstību, analizēt iespējamās novirzes un traucējumus, precīzi noradīt un aprakstīt ārstniecisko manipulāciju lokalizācijas vietu.

Kursa plāns

1 Kaulu slimības. Ievads topogrāfiskajā anatomijā .
2 Locītavu slimības. Topogrāfiskās anatomijas praktiskā nozīme veterinārmedicīnā.
3 Audzēj. Galvas topogrāfiskā anatomija.
4 Operācijas galvas apvid. Dažādas anatomiskās nianses galvas apvidū no ķirurģiskā aspektaū.
5 Operācijas vēdera apvidū. Blakusdobumu topogrāfiskā anatomija.
6 Kastrācija. Operācijas dzimumlocekļa apvidū. Galvas apvidus topogrāfiskās anatomijas sugu īpatnības..
7 Operācijas priekškājas un pakaļkājas apvidū. Kakla topogrāfiskā anatomija.
8 Operācijas tesmens apvidū. Krūšu dobuma orgānu topogrāfija.
9 Vēdera dobuma orgānu topogrāfija.
10 Kakla, krūškurvja un vēdera rajona topogrāfiskās anatomijas sugu īpatnības.
11 Pleca, apakšpleca apvidi, locītavas, muskuļi, asinsvadi, nervi.
12 Karpālais, metakarpālais, pirkstu apvidus, locītavas, muskuļi, asinsvadi, nervi.
13 Priekškājas rajona topogrāfiskās anatomijas sugu īpatnības.
14 Gūžas un ciskas apvidi, kaulu savienojumi, muskuļi, asinsvadi, nervi.
15 Apakšciskas, tarsālais,metatarsālais, pirkstu apvidus, kaulu avienojumi, muskuļi, asinsvadi, nervi.
16 Pakaļkājas rajona topogrāfiskās anatomijas sugu īpatnības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā ir eksāmens. To drīkst kārtot ja ir izpildītas šādas prasības:
- nostrādāti laboratorijas darbi,
- kavēto lekciju skaits nepārsniedz divas,
- nokārtoti visi pārbaudes kolokviji (8 Operatīvajā ķirurģijā, 4 Topogrāfiskajā anatomijā)
- nokārtota ieskaite pēc 5. semestra kas sastāv no divām daļām - praktiskās un teorētiskās,
- nokārtota topogrāfiskās anatomijas ieskaite.

Jāsagatavo un jāaizstāv klīniskais gadījums (KEGA), kas noformēts pēc KEGA noformēšanas vadlīnijām.

Mācību pamatliteratūra

1. Colville T.P., Bassert J.M. Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Veterinaty Technicians 3rd Revised edition. published by Elsevier-Heatth Sciences Division. 2015.
2. Gardiner A. Dog Anatomy Workbook: A Learning Aid for Students. 2014. 200 lpp.
3. Karen M. Tobias., Spencer A. Johnston, "Veterinary Surgery Small Animal" Volume two, Saunders comp. 2012, 2128 lpp.
4. Fossum, Theresa Welch. Small animal surgery / 4th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier/Mosby, 2013. 1619 p.

Papildliteratūra

1. Bojrab J. Disease Mechanisms in Small animal surgery. Second edition. Lea&Febiger. 1993. 1271 lpp.
2. Jennings P.B. The Practice of Large Animal Surgery. W.B. Saunders Company. 1984. 1233 lpp.
3. Lahunta de A. Applied veterinary anatomy/ Lahunta de A., Habel R. - Philadelphia, London: W.B.Saunders company, 1986. 330 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). [tiešsaiste]. 2000- 2016, USA: American Medical Assoc., ISSN 0003- 1488 [skatīts 18.05.2015.] Pieejams EBSCO Academic Search Complete http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=QOA&site=ehost-live
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2016, USA: Veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903
3. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). tiešsaiste]. 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association. ISSN 0022-4510. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1748-5827