Kursa kods Vete4107

Kredītpunkti 4

Infekcijas slimības I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija80483217/02/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Kovaļenko

Veterinārmedicīnas doktors

author lekt.

Ivars Lūsis

Augstākā izglītība(līm.)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar baktēriju, vīrusu, riketsiju, hlamidiju, patogēno sēņu izraisītām infekcijas slimībām, ar kurām slimo vairāku sugu dzīvnieki, to skaitā, kas bīstamas arī cilvēkam. Šo slimību aktualitāti un izplatību republikā un Eiropas valstīs; izraisītājiem, to raksturojumu, uzņēmību, infekcijas avotiem, izplatības ceļiem; patoģenēzi, klīnisko ainu, patologanatomisko ainu, diagnostikas metodēm, diferenciāldiagnostiku; ārstēšanas iespējām un līdzekļiem; apkarošanas pasākumiem, imunitātes veidošanos un imunizāciju kā arī ar profilakses pasākumiem.

Rezultāti

Sudenti iegūs:
• Zināšanas par infekcijas slimībām, to apkarošanu, ārstēšanu un profilaksi.
• Prasmes - studenti prot patstāvīgi uzstādīt diagnozi infekcijas slimību gadījumā, veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus
• Kompetence - Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēj analizēt iegūto informāciju par infekcijām, spēj patstāvīgi uzstādīt diagnozi un veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus. Spēj iegūtās zināšanas izmantot radikāli jaunu pieeju un risinājumu meklēšanā infekcijas slimību gadījumā.

Kursa plāns

1 Liesas sērga. Stinguma krampji. Botulisms.
2 Tuberkuloze. Nekrobakterioze.
3 Mutes un nagu sērga; Bruceloze.
4 Trakumsērga. Aujeski slimība.
5 Bakas. Listerioze. Tularēmija.
6 Salmoneloze. Anaerobā dizentērija.
7 Leptospiroze. Kolibakterioze. Pastereloze.
8 Riketsiozes. Hlamidiozes. Mikozes.
9 Govju mēris. Mazo atgremotāju mēris.
10 Govju virusālā diareja. Govju ļaunais galvas karsonis. Kontagiozā pleiropneimonija.
11 Govju infekciozais rinotraheīts/pustulozais vulvovaginīts.
12 Paragripa-3. Emfizematozais karbunkuls.
13 Paratuberkuloze. Ziemas diareja. Govju enzootiskā leikoze.
14 Govju spongiozā encefalopātija. Kampilobakterioze.
15 Aitu bradsots. Aitu infekciozā enterotoksēmija. Aitu infekciozā nieze (Skrepi).
16 Aitu un kazu kontagiozā agalaktija. Aitu maedi-visna. Kazu artrīts - encefalīts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtotas iekaites un 2 kolokviji. Gala pārbaudījums ieskaite bez atzīmes.

Mācību pamatliteratūra

1. The Merck Veterinary Manual. S. E. Aiello, M.A. Moses (Eds.). 11th ed. Philadelphia: John Wiley&Sons, 2016. 3000 p.
2. Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible From Animals and Humans. A. Bauerfeind von Graevenitz, P. Kimmig, G.H. Schiefer, T. Schwarz, W. Slenczka, H.Zahner. 4th Edition. ASM. Washington, 2016. 532 p.
3. Colville J., Berryhill D. Handbook of Zoonoses. Salt Lake City: Elsevier-Health Sciences Division. 2007. 272 p.
4. Manual of Clinical Microbiology. H. James et al. 11th Edition. Vol.1-2. Washington: ASM Press 2015. 2892 p.

Papildliteratūra

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Challenges of animal health information systems and surveillance for animal diseases and zoonoses. Rome, 2011. 122 p.
2. Palmer S.R. Oxford textbook of zoonoses :biology, clinical practice, and public health control. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. 884 p.
3. OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Vol 1-2. 2012. 1404 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. An International Journal on Animal Infection. EDP Sciences. ISSN: 1297-9716
2. Transboundary and Emerging Diseases. Blackwell Verlag GmbH. ISSN: 1865-1682‎
3. The Veterinary Journal. ELSEVIER. ISSN: 1090-0233