Kursa kods Vete4104

Kredītpunkti 1

Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības2012802/12/2015Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Kristīne Drevinska

Veterinārmedicīnas maģistrs

author vieslekt.

Anete Freiberga

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

LauZ2028, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 5.semestrī.

Kursa anotācija

Studiju kurss Mājas dzīvnieku ēdināšana sniedz zināšanas par dzīvnieku (suņu, kaķu un eksotisko mājas dzīvnieku) organismam nepieciešamajām barības vielām - ūdeni, proteīnu, ogļhidrātiem, šķiedrvielām, taukiem, vitamīniem un minerālvielām. Tiek pētīta barības līdzekļu sabalansēšana un piemērotība noteiktam vecumam un fizioloģiskam stāvoklim. Mājas dzīvnieku ēdināšanā studenti apgūst pareizas diētas izvēles pamatprincipus veselībā un slimībā.

Rezultāti

• Pamatzināšanas par ēdināšanu, dažādiem barības veidiem un to izmantošanu mājas (istabas) dzīvniekiem,
• Prasme izvēlēties atbilstošu diētu konkrētai dzīvnieku sugai, vecuma grupai vai slimības stāvoklim,
• Zināšanas par minerālvielu, mikroelementu, vitamīnu un barības vielu nepieciešamību un nodrošinājumu mājas (istabas) dzīvniekiem izmantojamos barības līdzekļos.

Kursa plāns

1 Klīniskā edināšana. Dzīvnieka novērtēšana un ēdināšanas plāna izstrādāšana.
2 Komercbarība, to veidi, ražošanas pamatprincipi.
3 Mājās gatavota barība – izmantojamie produkti, indikācijas. Barības drošība.
4 Komercbarību marķējums un kvalitātes prasības ES. Izejvielu izvēle, barības ražošanas kontrole.
5 Barības vielas – ūdens, enerģija, ogļhidrāti, šķiedrvielas
6 Barības vielas – proteīns/aminoskābes, tauki, minerālvielas.
7 Klīniski veselu suņu ēdināšana saistībā ar vecumu un fizioloģisko stāvokli - veci, jauni dzīvnieki
8 Klīniski veselu suņu ēdināšana saistībā ar vecumu un fizioloģisko stāvokli - grūsnība, palielināta slodze.
9 Klīniski veselu kaķu ēdināšana saistībā ar vecumu un fizioloģisko stāvokli.
10 Terapeitiskās diētas – specifiska ēdināšana akūtu slimību gadījumos, enterāla, parenterāla ēdināšana.
11 Suņu un kaķu dabīgas ēdināšanas (raw feeding) pamatprincipi.
12 Terapeitiskās diētas ortopēdisku saslimšanu, zobu slimību gadījumos gadījumos, novājēšana, aptaukošanās.
13 Terapeitiskās diētas pie barības nepanesamības, barības alerģijas, gastrointestinālām slimībām
14 Terapeitiskās diētas pie urolitiāzes, nieru mazspējas, endokrīnām slimībām
15 Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - sīkie zīdītāji, grauzēji.
16 Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - rāpuļi un putni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti visi semināri. Sekmīgi nokārtots gala pārbaudes darbs. Ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Case L.P., Carey D.P., Hirakaawa D.A. Canine and Feline nutrition A Resource for companion animal professionals. Louis: Mosby. 1995.
2. Hand M.S., Thatceher C.D., Remillard R.L., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Missouri: Mark Morris Institute. 2000.
3. Pond W.G., Church D.C., Pond K.R. Basic animal nutrition and feeding. John Wiley& Sons,.1995
4. Пибо П., Бьюрж В., Эллиотт Д. Энциклопедия клинического питания собак. ООО Медия Лайн. 2006.

Papildliteratūra

1. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders Elsevier. 2006.
2. Hand M.D. , Novotny B.J. Pocket Companion to Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Mark Morris institute. 2002.
3. Симпсон Дж.В., Андерсон Р.С., Маркуелл П.Дж. Клиническое питание собак и кошек: руководство для ветеринарного врача. Пер. с англ. Е. Махиянова. Москва. Аквариум, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Animal Feed Science and Technology. Journal. Published by Elsevier Science. ISSN: 0377-8401
2. The European Journal of Companion Animal Practice. The official Journal of Fecava. Publisher: Federation of European Companion Animal Veterinary Associations. ISSN: 1018-2357
3. The Veterinary Journal. Published by Elsevier Science. ISSN: 1090-0233