Kursa kods Vete4101

Kredītpunkti 2

Radioloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija48163219/03/2014Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Armands Vekšins

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

author vieslekt.

Evija Eihvalde

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Fizi1011, Fizika

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā 7.semestrī.

Kursa anotācija

Rentgenogrammas iegūšanas un interpretācijas aspekti: dzīvnieka pozicionēšana standartprojekcijās; rentgenogrammas novērtēšana. Dažādu apvidu audu rentgenogrammu izpēte fizioloģiskās normas un patoloģijas atpazīšanai. Praktiskā kontrastvielu pielietošana rentgendiagnostikā. Rentgenoloģisko diagnožu un prognožu uzstādīšanas metodika.

Rezultāti

Zināšanas un praktiskās iemaņas rentgenodiagnostikā, veicot rentgenoloģisko izmeklēšanu, interpretēt iegūtos rezultātus un uzstādīt biežākās diagnozes veterinārajā rentgenoloģijā.

Kursa plāns

1 Rentgena kabineta aprīkojums un darba drošības noteikumi. Radioloģiskās izmeklēšanas pamatprincipi un projekcijas.
2 Dzīvnieku imobilizācija radioloģiskajai izmeklēšanai. Dažādu artefaktu iegūšana.
3 Kontrastvielu pielietošanas tehnika veterinārajā rentgenoloģijā, kontrastvielu veidi, īpašības, indikācijas.
4 Zināšanu pārbaude.
5 Veselu dzīvnieku rentgenogrammu lasīšana un galvas, kakla apvidus rentgenoloģiskās anatomijas apguve.
6 Galvas un kakla apvidus rentgenogrammu interpretācija slimību gadījumos.
7 Veselu dzīvnieku rentgenogrammu lasīšana un ass skeleta rentgenoloģiskās anatomijas apguve.
8 Ass skeleta rentgenogrammu interpretācija slimību gadījumos.
9 Veselu dzīvnieku rentgenogrammu lasīšana un kāju rentgenoloģiskās anatomijas apguve.
10 Kāju rentgenogrammu interpretācija slimību gadījumos.
11 Zināšanu pārbaude.
12 Veselu dzīvnieku rentgenogrammu lasīšana un krūšu apvidus rentgenoloģiskās anatomijas apguve.
13 Krūšu apvidus rentgenogrammu interpretācija slimību gadījumos.
14 Veselu dzīvnieku rentgenogrammu lasīšana un vēdera apvidus rentgenoloģiskās anatomijas apguve.
15 Vēdera apvidus rentgenogrammu interpretācija slimību gadījumos.
16 Zināšanu pārbaude.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

4 rakstiski kolokviji.

Mācību pamatliteratūra

1. Owens I.M., Biery D.N. Radiographic Interpretation for the Small Animal Clinician. 2nd edition. Wiliams@Wilkins, 1999. 308 p.
2. Thrall D.E. Textbook of veterinary Diagnostic Radiology. 4th Edition. St. Louis, Missouri: Sounders Company, 2002.
3. Kealy J., Kevin. Diagnostic Radiology of the Dog and Cat. 2nd Edition. W.B.Saunders Company, 1987. 547 p.

Papildliteratūra

1. Schebitz H., Wilkens H. Atlas of Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. 3rd edition. W.B.Saunders company, Berlin and Hamburg: Verlag paul Parey, 1978. 197 p.
2. Lavin M. L. Radiography in Veterinary Technology. W.B. Saunders Company, 1994. 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinary Medicine. 2000 - 2011. ISSN 8750-7943, www.vetmedpub.com
2. Veterinary Surgery. 2000 - 2011.ISSN 0161-3499, pub. by J.B.Lippincott company, Philadelphia, the official Journal of the American College of Veterinary surgeons.
3. www.veterinaryradiology.net