Kursa kods Vete4099

Kredītpunkti 3

Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības60243620/03/2013Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Kristīne Drevinska

Veterinārmedicīnas maģistrs

author vieslekt.

Ilze Pētersone

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF studiju programmas Veterinārmedicīna obligātajā daļā, 8.semestrī. Praktiskie darbi notiek laboratorijas darbu grupās.

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku (suņu un kaķu) iekšķīgās slimības tiek apgūtas pēc orgānu sistēmu izmaiņām: sirds asinsrites traucējumi, respiratorās, gastrointestinālās, uroģenitālās sistēmas slimības, dermatoloģija, oftalmoloģijas pamati, endokrīnās slimības, neatliekamā palīdzība un intensīvā aprūpe. Studenti apgūst slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, kā arī dažādu diagnostisko metožu pielietojumu un ārstēšanas iespējas.

Rezultāti

Pēc studiju kursa pabeigšanas studentiem būs:
- Zināšanas: pamatzināšanas par dažādu orgānu sistēmu slimībām, to pazīmēm, diagnostikas un ārstēšanas iespējām suņiem un kaķiem;
- Prasmes: iegūta prasme ievākt anamnēzi, novērtēt dzīvnieka klīnisko stāvokli un vadoties no klīniskajām pazīmēm izvēlēties piemērotākās diagnostikas metodes;
- Kompetence: kompetenti uzstādīt diagnozi un noteikt dzīvniekam ārstēšanas kursu.

Kursa plāns

1 Uroloģija - Akūta un hroniska nieru mazspēja
2 Uroloģija - Kaķu uroloģiskais sindroms, citīts, urolitiāzes
3 Uroloģija - urīna nesaturēšana, ektopiskie ureteri, prostatas slimības
4 Kolokvijs.
5 Endokrinoloģija - Hipertireoidims, hipotireoidisms
6 Endokrinoloģija - Hiperadrenokorticisms, hipoadrenokorticisms.
7 Endokrinoloģija - Hiperparatireoidisms, akromegālijas
8 Endokrinoloģija - Diabetes mellitus , Diabetes insipidus
9 Kolokvijs.
10 Dermatoloģija-ādas morfoloģija, parazitārās ādas slimības, keratinizācijas traucējumi.
11 Dermatoloģija - Alerģijas un hipersensitivitātes radītie traucējumi
12 Dermatoloģija - Bakteriālas izcelsmes ādas slimības, dermatofitoze.
13 Kolokvijs.
14 Kardioloģija - sirds mazspēja.
15 Kardioloģija - sirds funkciju izmeklēšanas metodes.
16 Kardioloģija - iedzimtās sirds slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem kolokvijiem, apmeklētām nodarbībām un sekmīgi nokārtotam eksāmenam. Jāsagatavo un jāaizstāv klīnisko gadījumu (KEGA), kas noformēts pēc KEGA noformēšanas vadlīnijām.

Mācību pamatliteratūra

1. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders Elsevier. 2006.
2. Ettinger S. Textbook of Veterinary Internal Medicine – diseases of dog and cat. W.B. Philadelphia: Saunders comp. 2000.
3. Silverstein D.C., Hopper K. Small Animal Critical Care Medicine. Saunders Elsevier. 2009.
4. Tilley L.P., Smiths F.W.K. The 5 Minute Veterinary Consult. Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins. 2007.

Papildliteratūra

1. Bistner S.I., Ford R.B., Raffe M.R. Kirk and Bistner’s Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment W.B. Saunders Comp. 2000.
2. Plumb D.C. Plumb’s Veterinary Drug Handbook. 6th ed. Blackwell Publishing Ltd. 2008.
3. Willard M.D., Tvedten H., Turnwald G.H. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. 2nd ed. W.B.Saunders Company. 1999.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. LVB informatīvais biļetens. ISSN: 1407-0065. 2000-2013
2. Journal of Veterinary Internal Medicine. Online ISSN: 1939-1676. 2000-2013.
3. Veterinary Focus.The worlwide journal for the companion animal veterinarian.ISSN: 1354-0157. 2000-2013.