Kursa kods Vete4097

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaDzemdniecība un ginekoloģija60322814/01/2015Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vita Antāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Evija Eihvalde

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3013, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete3041, Speciālā patoloģija II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4072, Infekcijas slimības II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4096, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6023, Fizioloģija II

Vete6038, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II

Vete6039, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna", 9.sem.Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).

Kursa anotācija

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcijas kursa II daļā apgūsim Veterināro ginekoloģiju, kura apskata dzīvnieku dzimumorgānu slimības, kas novērojamas ārpus grūsnības laika, dzemdībām un pēcdzemdību perioda un to nozīmi neauglības izcelsmē, kā arī piena dziedzeru (tesmeņa) fizioloģiju un slimības.

Rezultāti

• Zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku dzimumorgānu un piena dziedzeru (tesmeņa) iedzimtām un iegūtām slimībām, kas var izraisīt to neauglību, kā arī radīt izmaiņas piena dziedzeru (tesmeņa) sekrēcijā;
• Prasmes veikt reproduktīvo orgānu un piena dziedzeru (tesmeņa) klīnisko izmeklēšanu un sniegt neatliekamo pirmo palīdzību, identificēt un izskaidrot patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas, tai skaitā piena dziedzeru (tesmeņa), darbībā;
• Kompetence novērtēt dzīvnieku auglību un piena dziedzeru (tesmeņa) funkcionālo stāvokli, un ieteikt pasākumus, kas nodrošina dzīvnieku turpmāko izmantošanu ražošanā.

Kursa plāns

1 Piena dziedzeru attīstība, neirohumorālā regulācija, laktācija.
2 Piena dziedzeru slimības. Piena dziedzeru slimību etioloģija.
3 Tesmeņa iekaisumu klasifikācijas. Klīniskie mastīti.
4 Subklīniskie mastīti. Mastītu diagnostika, ārstēšana, profilakse.
5 Veterinārā ginekoloģija. Lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiskā izmeklēšana: anamnēze; vispārīgā, speciālā izmeklēšana.
6 Iedzimtā neauglība
7 Simptomātiskā neauglība: kaunuma, priekšiņas un maksts slimības dzemdes slimību cēloņi, diagnoze un ārstēšanas metodes.
8 Simptomātiskā neauglība: dzemdes kakla, ķermeņa un ragu slimības.
9 Simptomātiskā neauglība: dzemdes ķermeņa un ragu slimības
10 Simptomātiskā neauglība: olvadu un olnīcu slimības un to funkciju traucējumi.
11 Alimentārā, klimatiskā, ekspluatācijas un mākslīgā neauglība.
12 Specifiskās infekcijas slimības, kas pasliktina reprodukciju.
13 Slaucamo un gaļas govju ganāmpulka reprodukciju raksturojošie rādītāji un to vērtējums.
14 Kazu un aitu neauglība un pasākumi tās likvidēšanā.
15 Cūku neauglība un pasākumi tās likvidēšanā.
16 Ķēvju neauglība un pasākumi tās likvidēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

9.semestrī 4 kolokviji, jāaizstāv patstāvīgi sagatavotā klīniskā gadījuma apraksts un mutisks eksāmens, kas, kopā izvērtēti, veido vienu atzīmi.
Jāsagatavo klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma apraksts (KEGA), izvēloties vienu gadījumu no Lielo dzīvnieku prakses II. Apjoms un noformējums jāveic, vadoties pēc KEGA vadlīnijām. Par izvēlēto klīnisko un epidemioloģisko gadījumu jāsagatavo ziņojums ar iespējamo vizualizāciju(5-10 min.) sava kursa studentu auditorijai. KEGA vērtējums summējas = apraksts (analīze) + prezentācija. KEGA atzīme kopā ar kolokviju atzīmēm ietekmēs arī atzīmi eksāmenā.

Mācību pamatliteratūra

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp.
2. Jackson P.G.G, Cockcroft P.D. Handbook of pig medicine. Edinburgh: Saunders Elsevier, 2007. 296 p.
3. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa redakcijā Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
4. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Philadelphia: W.B.Saunders Company. 1997. 897 p.

Papildliteratūra

1. Compendium of animal reproduction. 5th revised edition. Boxmeer, Netherlands: Intervet 1998. 281 p.
2. Veterinary Reproduction and Obstetrics. Geoffrey H. A. et. al. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. 726 p.
3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Sarakstījis autoru kolektīvs profesora A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065
2. Journal Veterinary Medicine. Published by John Wiley and Sons. ISSN 0931-184X (printed). ISSN 1439-0442 (electronic).
3.Journal of Veterinary Science [tiešsaiste]. ISSN 1229 - 845X (print). ISSN 1976-555X (online). [Skatīts 02.04.2013.]. Pieejams EBSCO MEDLINE: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&jid=100964185&site=ehost-live