Kursa kods Vete4094

Kredītpunkti 1

Dzīvnieku ēdināšana II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības1612421/03/2012Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kristīne Drevinska

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kurss Mājas dzīvnieku ēdināšana sniedz zināšanas par dzīvnieku (suņu, kaķu un eksotisko mājas dzīvnieku) organismam nepieciešamajām barības vielām - ūdeni, proteīnu, ogļhidrātiem, šķiedrvielām, taukiem, vitamīniem un minerālvielām. Tiek pētīta barības līdzekļu sabalansēšana un piemērotība noteiktam vecumam un fizioloģiskam stāvoklim. Mājas dzīvnieku ēdināšanā studenti apgūst pareizas diētas izvēles pamatprincipus veselībā un slimībā.

Rezultāti

Pamatzināšanas par ēdināšanu, dažādiem barības veidiem un to izmantošanu mājas (istabas) dzīvniekiem,
Prasme izvēlēties atbilstošu diētu konkrētai dzīvnieku sugai, vecuma grupai vai slimības stāvoklim,
Zināšanas par minerālvielu, mikroelementu, vitamīnu un barības vielu nepieciešamību un nodrošinājumu mājas (istabas) dzīvniekiem izmantojamos barības līdzekļos.

Kursa plāns

1 Barības vielas – ūdens, ogļhidrāti, šķiedrvielas.
2 Barības vielas – proteīns/aminoskābes, tauki, minerālvielas, vitamīni. Enerģija.
3 Komercbarība, to veidi, ražošanas pamatprincipi.
4 Mājās gatavota barība – izmantojamie produkti, indikācijas.
5 Klīniski veselu suņu un kaķu ēdināšana saistībā ar vecumu un fizioloģisko stāvokli - veci, jauni dzīvnieki.
6 Klīniski veselu suņu un kaķu ēdināšana saistībā ar vecumu un fizioloģisko stāvokli - grūsnība, palielināta slodze.
7 Terapeitiskās diētas – specifiska ēdināšana akūtu slimību gadījumos, enterāla, parenterāla ēdināšana.
8 Terapeitiskās diētas pie neadekvātas reakcijas uz barību – barības nepanesamība, barības alerģija.
9 Terapeitskās diētas pie gastrointestinalām slimībām (malabsorbcija, maldigestija, aknu un aizkuņģa slimības)
10 Terapeitiskās diētas pie urolitiāzes, nieru mazspējas
11 Terapeitiskās diētas ortopēdisku saslimšanu, zobu slimību gadījumos gadījumos.
12 Terapeitiskās diētas pie endokrīnām slimībām.
13 Terapeitiskās diētas pie novājēšanas, aptaukošanās.
14 Terapeitiskās diētas onkoloģisku saslimšanu gadījumā.
15 Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - sīkie zīdītāji, grauzēji.
16 Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - rāpuļi un putni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti visi semināri. Sekmīgi nokārtots gala pārbaudes darbs. Ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Case L. P., Carey D. P., Hirakaawa D. A. Canine and Feline nutrition A Resource for companion animal professionals. Louis: Mosby. 1995. 455 p.
2. Hand M. S., Thatceher C. D., Remillard R. L., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Missouri: Mark Morris Institute, 2000. 1192 p.
3. Pond W. G., Church D. C., Pond K. R. Basic animal nutrition and feeding. New York: John Wiley& Sons, 1995. 615 p.
4. Пибо П., Бьюрж В., Эллиотт Д. Энциклопедия клинического питания собак. Можайск: Медия Лайн. 2006. 486 c.

Papildliteratūra

1. Birchard S. J., Sherding R. G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders: Elsevier, 2006.
2. Hand M. D., Novotny B. J. Pocket Companion to Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Mark Morris institute, 2002.
3. Симпсон Дж. В., Андерсон Р. С., Маркуелл П. Дж. Клиническое питание собак и кошек: руководство для ветеринарного врача. Пер. с англ. Е. Махиянова. Москва: Аквариум, 2000. 247 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Animal Feed Science and Technology. Journal. Elsevier. ISSN: 0377-8401
2. The European Journal of Companion Animal Practice. The official Journal of Fecava. Publisher: Federation of European Companion Animal Veterinary Associations. ISSN: 1018-2357
3. The Veterinary Journal. Elsevier. ISSN: 1090-0233