Kursa kods Vete4092

Kredītpunkti 4

Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaParazitoloģija80324821/12/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju priekšmets, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīves veidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Rezultāti

• Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā.
• Prasmes - rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā; analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm; pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi.
• Kompetence - prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulnieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos.

Kursa plāns

1 Atgremotāju trematodozes, larvālās un imaginālās cestodozes. L.d. Trematožu un cestožu morfoloģija un diagnostika.
2 Zirgu un cūku trematodes, larvālās un imaginālās cestodozes. L.d. Trematožu un cestožu morfoloģija un diagnostika.
3 Gaļēdāju helmintozes – trematodes un cestodozes. L.d. Gaļēdāju trematodožu un cestodožu diagnostika.
4 Trušu un mājputnu helmintozes – trematodes un cestodozes. L.d. Trušu un mājputnu trematodožu un cestodožu diagnostika.
5 Strongiloidozes. L.d. Atgremotāju, zirgu, cūku, gaļēdāju, trušu un putnu strongiloidožu diagnostika.
6 Strongilidozes. L.d. Atgremotāju, zirgu, cūku, gaļēdāju, trušu un putnu strongilidozes diagnostika.
7 Askaridozes. L.d. Atgremotāju, zirgu, cūku, gaļēdāju, trušu un putnu askaridožu diagnostika.
8 Oksiurozes, spiruratozes. L.d. Kazu, zirgu, trušu, putnu oksiurožu, atgremotāju, zirgu un gaļēdāju spiruratožu diagnostika.
9 Trihinelloze, trihocefaloze, kapilarioze,akantocefalidoze. L.d. Ierosinātāju morfoloģija un diagnostika.
10 Parazitiformes ērces. L.d. Parazitiformes ērču diagnostika, diferenciāldiagnostika.
11 Atgremotāju un zirgu akarozes. L.d. Akariformes ērču diagnostika, diferenciāldiagnostika.
12 Cūku akarozes. L.d. Akariformes ērču diagnostika.
13 Gaļēdāju akarozes. L.d. Akariformes ērču diagnostika, diferenciāldiagnostika.
14 Atgremotāju un zirgu ektoparazīti – kukaiņi. L.d. Morfoloģija, bioloģija un diagnostika.
15 Gaļēdāju ektoparazīti – kukaiņi. L.d. – Mallofagoze, anopluroze, pulicidoze.
16 Cūku ektoparazīti – kukaiņi. L.d. – Stacionāro un temporālo kukaiņu morfoloģija,bioloģija un diferenciāldiagnostika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.
2. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības. Rokasgrāmata. Autorkolektīvs, 2006. 1008 lpp.
3. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. Blackwell publishing, 2007. 874 p.
4. The Merck veterinary manual. Ninth edition. Printed by National Publishing, Inc. 2005. 2712 p.

Papildliteratūra

1. Donald C. Plumb Veterinary Drug Handbook. Sixth edition. Blackwell Publishing Professional. 2008. 1485 p.
2. Hendrix C.M. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians, 3rd edition. St. Louis, Missouri : Mosby/Elsevier, 2006. 285 p.
3. The Merck Veterinary Manual. 10th ed. Merck. 2010. 2945 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls. Latvijas veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens. ISSN 1407-0065.