Kursa kods Vete4085

Kredītpunkti 3

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības56322416/11/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Klīniskā diagnostikas studiju procesā studenti apgūst dzīvnieku izmeklēšanas metodes (pamata, papildus u.c.) un to praktisko pielietojumu pēc izmeklēšanas shēmas, iegūst zināšanas par simptomiem (semiotika). Vadoties no izmeklēšanā iegūtajiem rezultātiem diferenciāldiagnostikas ceļā mācās uzstādīt diagnozi.

Rezultāti

• Zināšanas par: simptomu klīnisko izpausmi un ģenēzi orgānu sistēmu patoloģiju (saslimšanu) gadījumos; dzīvnieku fiksācijas un klīniskās izmeklēšanas metodēm un to pielietojumu.
• Prasmes: metodiski pareizi iegūt anamnēzi,izmeklēt dzīvnieku (govju, zirgu, cūku, aitu, kazu, suņu, kaķu) orgānus un to sistēmas izmantojot galvenās fizikālās izmeklēšanas metodes (inspekciju; auskultāciju; perkusiju; palpāciju); veikt attiecīgo orgānu vai orgānu sistēmu izmeklēšanā nepieciešamās diagnostiskās manipulācijas (kateterizāciju, zondēšanu).
• Kompetence: spēja atrast, saskatīt atsevišķus slimību simptomus un sakarības starp tiem; spēja adekvāti novērtēt izmeklēšanā iegūtos rezultātus un izvēlēties atbilstošas papildus diagnostikas metodes. Spēja uzstādīt pirmatnējo klīnisko diagnozi un novērtēt kopējo dzīvnieka veselības stāvokli.

Kursa plāns

1 Darba drošības instruktāža. Simptomi. Sindromi.
2 Klīniskās izmeklēšanas metodes. Reģistrācija. Anamnēze.
3 Habitus. Apmatojums. Āda.
4 Limfmezgli. Redzamās gļotādas. Termometrija.
5 Dzīvnieku vispārējā izmeklēšana.
6 Kolokvijs.
7 Sirds piesitiens. Sirds perkusija.
8 Sirds toņi. Sirds blakustrokšņi.
9 Arteriālais pulss. Vēnas.
10 Sirds aritmijas. EKG.
11 Ehokardiogrāfijas pamatprincipi.
12 Kolokvijs.
13 Elpošanas kustības. Elpošanas ceļi.
14 Plaušu izmeklēšana.
15 Elpošanas orgānu izmeklēšana.
16 Kolokvijs. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt atbildētiem visiem (trīm) kolokvijiem.

Mācību pamatliteratūra

1. Jemeļjanovs Ļ., Manevičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Rīga : Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Klīniskais institūts, 2007. 242 lpp. ISBN 9984-19-978-9.
2. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I. Dzīvnieku klīniskā izmeklēšana. Jelgava, 2007.
3. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I., Beinerts J. Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika. Jelgava: SIA "Dr.Beinerts", 2010, 95 lpp. ISBN 978-9984-39-914-0.

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. Whitehouse Station, NJ : Merck & Co, 2010. 2305 p.
2. Lorenz M.D., Cornelius L.M. Small Animal Medical Diagnosis. Lippicott Williams & Wilkins, 2-nd ed. 1993. 651 p.
3. Radostits O.M., Mayhew I.G., Houston D.M. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2003. ISSN 0193-1903.
2. Australian Veterinary Journal" Australia, 2010. ISSN 0005-0423.
3. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943.