Kursa kods Vete4084

Kredītpunkti 2.50

Operatīvā ķirurģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija50163416/11/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Agris Ilgažs

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Operatīvā ķirurģija pēta topogrāfisko anatomiju, vispārīgās ķirurģijas pamatprincipus, ķirurģiskās iejaukšanās likumus un paņēmienus, lai atjaunotu slimo dzīvnieku produktivitāti un darba spējas, vai arī palielinātu veselo dzīvnieku produktivitāti. Operatīvās ķirurģijas loma veterinārmedicīnā ir ķirurģisko slimību un to komplikāciju profilakse, saslimušo dzīvnieku ārstēšana un jaunu ārstēšanas metožu izstrāde. Kursā apskata tādus jautājumus kā: ķirurģiskā infekcija, ķirurģiskā darba pamati, dzīvnieku fiksēšana, narkoze, injekcijas, traumatisms, kā arī operāciju tehnika dažādos ķermeņa apvidos.

Rezultāti

Zināšanas par ķirurģisko slimību diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas iespējām. Būs praktiskās iemaņas, kas saistītas ar ķirurģisko manipulāciju veikšanu. Būs kompetenti par profilaktiskajiem pasākumiem lai novērstu ķirurģisko slimību un komplikāciju attīstību.

Kursa plāns

1 Ievads operatīvajā ķirurģijā. Ķirurģiskās operācijas.
2 Dzīvnieku fiksācija.
3 Antiseptika un aseptika. Ķirurģiskā infekcija.
4 Narkoze. Narkoze dažādām dzīvnieku sugām. Kolokvijs par izņemtajām tēmām.
5 Audu šķelšana. Traumatoloģija.
6 Iekaisums.
7 Iekaisuma ārstēšanas metodes.
8 Brūce. Kolokvijs par izņemtajām tēmām.
9 Nekroze, gangrēna, čūlas, fistulas un izgulējumi, svešķermeņi.
10 Audu savienošana. Šuves.
11 Dažādi audu bojājumi.
12 Injekcijas. Infūzijas. Punkcijas. Kauterizācija. Desmurģija. Kolokvijs par izņemtajām tēmām.
13 Plastiskās operācijas.
14 Ādas slimības.
15 Asinsvadu un limfatiskās sistēmas slimības.
16 Nervu sistēmas slimības. Kolokvijs par izņemtajām tēmām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotai praktiskai un teorētiskai ieskaitei, uzrakstītiem visiem četriem kolokvijiem.

Mācību pamatliteratūra

1. Bojrab M.J. Disease Mechanisms in Small animal surgery. 2nd edition. Philadelphia: Lea&Febiger. 1993. 1271 lpp.
2. Hedlund C.S., Hulse D.A., Johnson A.L., Seim H.B., Willard M.D., Carroll G.L. Small Animal Surgery. Mosby. 1997. 1195 lpp.
3. Магда И.И. Оперативная хирургия. Москва: Агропромиздат, 1990. 333 с.

Papildliteratūra

1. Muir W.W., Hubbell J.A.E., Skarda R.T., Bednarski R.M. Handbook of Veterinary Anestesia. 3rd edition. St. Louis, Missouri : Mosby Elsevier, 2000. 574 lpp.
2. Ted S. Stashak. Wundbehandlung bei Pferden. Verlag M.H.Schaper. Alfelg-Hannover. 1991. 278 lpp.
3. Tilley L.P., Smith F.W.K. The 5 minute veterinary consult. Canine and Feline. Baltimore: Williams&Wilkins. 1997. 1287 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2011, USA : American Medical Assoc.,ISSN 0003-1488
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011, USA: Veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903.
3. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2011, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.