Kursa kods Vete4080

Kredītpunkti 1.50

Mazo dzīvnieku reprodukcija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Evija Eihvalde

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4023, Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4096, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I

Vete4097, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku reprodukcija ir veterinārmedicīnas androloģijas un ginekoloģijas nozare, kas pēta suņu, kaķu u.c. mazo dzīvnieku reproduktīvo fizioloģiju, patoloģiju un vairošanās specifiku. Studenti iegūst zināšanas par abu dzimumu mazo dzīvnieku reproduktīvas fizioloģijas un anatomijas īpatnībām, tai skaitā par dzimumcikla specifiku, apaugļošanas procesu, grūsnību un dzemdību norisi un tās patoloģijām un ārstēšanas iespējām. Studentus apmāca veikt reproduktīvo orgānu izmeklēšanu, to anatomisko un fizioloģisko īpatnību izpēti, dod zināšanas par slimību etiopatoģenēzi un mūsdienu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par vīrišķās un sievišķās kārtas dzīvnieku dzimumsistēmas anatomiju, fizioloģiju, neirohumorālo regulāciju, dzīvnieku apsēklošanu, apaugļošanos, grūsnību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu, kā arī par slimībām, to diagnostiku un ārstēšanu. Zināšanu novērtēšana ar rakstisku kontroldarbu.
Prasmes: identificēt un izskaidrot patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas darbībā. Prasmes tiek vērtētas pēc praktisko darbu noteikto uzdevumu izpildes.
Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt un novērtēt dzīvnieku neauglības problēmas – praktiskajos darbos

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Sievišķo dzīvnieku dzimumorgānu anatomija, dzimumcikli. Hormonālā dzimumcikla regulācija, dzimumhormoni; Pubertāte, pirmo dzimumciklu īpatnības; Dzimumcikla īpatnības suņiem, kaķiem. Ovulācijas noteikšanas metodes. Gadījumu analīze. Maksts uztriepes gatavošana praktiskie darbi. - 2 h lekcijas, 2 praktiskie darbi.
2. Grūsnības fizioloģija suņiem, kaķiem. Dzīvnieku sagatavošana grūsnībai – vakcinācijas, attārpošana, pret blusu apstrāde. Medikamenti grūsnības laikā. Grūsnības diagnoze – hormonālie testi, palpācija, ultrasonogrāfija, rentgens. Dzīvnieku ēdināšanas īpatnības grūsnības laikā. Grūsnības patoloģija – resorbcijas, aborti, infekcijas, priekšlaicīgas dzemdības. 2 h lekcijas, 2 praktiskie darbi.
3. Dzemdību fizioloģija, normālas un apgrūtinātas dzemdības – problēmas noteikšana un menedžments; Medikamentoza un ķirurģiska apgrūtinātu dzemdību ārstēšana. Prasības narkozes līdzekļiem ķeizargrieziena laikā; Pēcdzemdību perioda slimības. Jaundzimušo aprūpe un intensīva terapija. Jaundzimušo fizioloģiskās īpatnības. Jaundzimušo slimības. Jaundzimušo turēšanas, ēdināšanas īpatnības, svars. 3 h lekcijas.
4. Sievieškārtas dzīvnieku dzimumorgānu izmeklēšana. Morfoģenēze, normālā anatomija un patoloģijas. Vagina, vestibulum, vulva - slimības un terapija. Dzemdes slimības, iedzimtas patoloģijas. Cistiskā endometrija hiperplāzija. Piometra, mūsdienīgas terapijas iespējas. Medikamentoza terapija, pacientu atlase. Ķirurģiskā ārstēšana. Mukometra, hidrometra. Endometrīts. Dzemdes audzēji. Gadījumu analīze. 3 h lekcijas, 1 praktiskais darbs.
5. Olnīcu slimības. Olnīcu cistas. Olnīcu audzēji. Paliekošu olnīcu sindroms. Citas olnīcu slimības. – 1h lekcija.
6. Piena dziedzeru anatomija un laktācijas fizioloģija Mastīts. Piena dziedzeru audzēji. Diagnoze un terapijas iespējas. Fibroadenomatoze kaķiem. Viltus grūsnība kucēm. Gadījumu analīze. - 2 h lekcijas, 1 praktiskais darbs.
7. Kontracepcijas iespējas – ķirurģiskā un medikamentozā metode. Sterilizācija un kastrācija suņiem un kaķiem. Pareiza laika izvēle. Pēcoperācijas komplikācijas. Hormonu terapija mazo dzīvnieku reprodukcijā. Indikācijas. Reproduktīvās slimības un hormonu terapija. Medikamentozi aborti kucēm un kaķenēm. Gadījumu analīze. 3 h lekcijas, 2 praktiskie darbi.
8. Reprodukcijas īpatnības vīriešu kārtas dzīvniekiem. Dzimumtrakta izmeklēšanas iespējas. Neauglība. Prostatas slimības - labdabīga prostatas hiperplāzija, prostatiskās un paraprostatiskās cistas. Terapija. Prostatas audzēji. Kriptorhidisms. Citas vīriešu reproduktīva trakta slimības un terapijas iespējas. Spermas noņemšana un MA izvēle. - 3 h lekcijas, 2 praktiskie darbi.
9. Vizuālās diagnostikas pielietošana mazo dzīvnieku reprodukcijā – 1h lekcija. Rakstisks kontroldarbs par visu apskatīto kursu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots kontroldarbs.
Lekciju apmeklējums >70% un praktisko darbu apmeklējums 100%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi apgūtās zināšanas novērtē diskusiju laikā pie praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbs tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Pamatliteratūra

1. Canine and Feline Theriogenology. Shirley D.Johnston, Margaret V. Root Kustritz, Patricia N.S. Olson W.B. Philadelphia: Saunders company, 2001. 2. Greer M.L. Canine reproduction and neonatalogy. Union States: Teton NewMedia. 2015.

Papildliteratūra

1. BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology. BSAVA British Small Animal Veterinary Association. G. England, A. von Heimendahl,(Editors), 2011. (VMF informācijas centrā) 2. Chenoweth P.J., Lorton St.P. Animal andrology: theories and applications. UK: CAB International 2014. (VMF informācijas centrā).

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.ivis.org, suggested reading in small animal reproduction
2. www.evssar.org/
3. www.esvps.org/

Piezīmes

Izvēles studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Veterinārmedicīna”, 9.semestrī.