Kursa kods Vete4023

Kredītpunkti 2

Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija40162419/10/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Oskars Kozinda

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna” 7.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 cilv.).

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku ķirurģija apskata biežāk sastopamo mīksto audu un ortopēdisko ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas paņēmienus. Sniedz ieskatu anestēzijā, topogrāfiskajā anatomijā. Aplūko brūču dzīšanu, pēcoperatīvo stāvokli un potenciālās komplikācijas. Jautājumu iztirzājumā tiek apskatīti pazīstamie un jaunākie diagnostikas, ārstēšanas un profilakses principi.

Rezultāti

Zināšanas par dažādām mazo (lolojamo) dzīvnieku ķirurģiskām slimībām. Prasmes veikt dzīvnieku izmeklēšanu, diagnozes uzstādīšanu, patoloģisko procesu izskaidrošanu un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu. Kompetence novērtēt un rast risinājumu dažādu ķirurģisko slimību ārstēšanā, profilaktisko pasākumu veikšanā.

Kursa plāns

1 Galvas apvidus izmeklēšana.
2 Auss hematoma. Entropija, ektropija.
3 Ārējās auss ejas iekaisums un tā ārstēšana.
4 Mutes dobuma un barības vada ķirurģiskās slimības.
5 Siekalu dziedzeru slimības.
6 Laparatomija. Kuņģa sagriešanās.
7 Svešķermeņi kuņģī un zarnu traktā.
8 Hernijas.
9 Kontroldarbs par izņemtajām tēmām.
10 Urīnpūšļa un uretras ķirurģiskās slimības.
11 Ādas un piena dziedzeru jaunveidojumi.
12 Piometra.
13 Mīksto audu rentgenoloģiskā izmeklēšana ķirurģisko slimību gadījumos.
14 Perianālā apvidus ķirurģiskās slimības.
15 Ādas rekonstruktīvā ķirurģija.
16 Kontroldarbs par izņemtajām tēmām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem.

Mācību pamatliteratūra

1. Fossum T. Small Animal Surgery. Mosby: Fourth Edition. Elsevier Saunders, 2013. - p. 1619.
2. Slatter D. Textbook of Small Animal Surgery. 2nd.ed. W.B. Philadelphia: Saunders Co, 1993. Vol. I – II. 2168 p.
3. Tobias K.M., Spencer A.J. Veterinary Surgery small animal. Elsiever Saunders, 2012. – Vol.1-11, p. 2128

4. Tobias K.M. Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery. Wiley-Blackwell, 2010. – p. 492

Papildliteratūra

1. Hand M., Thatcher C., Remillard R., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th.ed. Missouri: Mark Moris Institute, 2000. 1192 p.
2. Shaw D., Ihle S. Small Animal Internal Medicine. Blackwell Publishing, 2006. 630 p.
3. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association .J Am Vet Med Assoc; JAVMA. 2000-2011, USA : American Medical Assoc., ISSN 0003-1488.
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. Comp Cont Educ Pract. 2000-2011, USA: Veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903.
3. Journal of Small Animal Practice. J Small Anim Pract. 2000-2011, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.